DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK

İkinci Başkan

Prof. Dr. Barış ATA

Sekreter

Prof. Dr. Esra BULGAN KILIÇDAĞ

Sayman

Prof. Dr. Mehtap POLAT

Üyeler

Prof. Dr. Cem Somer ATABEKOĞLU

Doç. Dr. Berrin AVCI

Embriyolog Başak BALABAN

Prof. Dr. Gürkan BOZDAĞ

Prof. Dr. Berfu DEMİR

Prof. Dr. Ömer Erbil DOĞAN

Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER

Prof. Dr. Yakup KUMTEPE

Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN

DENETİM KURULU

Prof. Dr. Koray ELTER

Doç. Dr. Davut GÜVEN

Prof. Dr. Tansu KÜÇÜK

DİSİPLİN KURULU

Doç. Dr. Mete ÇAĞLAR

Op. Dr. Yılmaz GÜZEL

Doç. Dr. Şenol KALYONCU

ETİK KURUL

Prof. Dr. Hasan Faruk BUYRU

Prof. Dr. Murat CELİLOĞLU

Prof. Dr. Galip Serdar GÜNALP

Prof. Dr. Cemal POSACI

Doç. Dr. Hüseyin YEŞİLYURT

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Bülent URMAN

Prof. Dr. Gürkan UNCU

Prof. Dr. Hakan YARALI

Prof. Dr. Faruk BUYRU

Prof. Dr. Cemal POSACI

Prof. Dr. Sedat KADANALI