Başkan

Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK
Medical Park İzmir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

2. Başkan


Prof. Dr. Yakup KUMTEPE
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Sekreter


Prof. Dr. Ömer Erbil DOĞAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Sayman


Prof. Dr. Gürkan BOZDAĞ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Üyeler


Op. Dr. Süleyman AKARSU
Medikal Park İzmir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

Prof. Dr. Barış ATA
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Prof. Dr. Cem Somer ATABEKOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Doç. Dr. Berrin AVCI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.

Embriyolog Başak BALABAN
VKV Amerikan Hastanesi, Üreme Sağlığı Ünitesi

Prof. Dr. Berfu DEMİR
Bahçeci Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Esra Bulgan KILIÇDAĞ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Doç. Dr. Mehtap POLAT
Anatolia Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi

Doç. Dr. Hüseyin YEŞİLYURT
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

Kongre Düzenleme & Bilimsel Kurulu

Prof Dr. Bülent Urman
Prof. Dr. Faruk Buyru
Prof. Dr. Hakan Yaralı
Prof. Dr. Cemal Posacı
Prof. Dr. Sedat Kadanalı
Prof. Dr. Yakup Kumtepe
Prof. Dr. Erbil Doğan
Prof. Dr. Gürkan Bozdağ
Prof. Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ
Prof. Dr. Cem Atabekoğlu
Prof. Dr. Barış Ata
Doç. Dr. Hüseyin Yeşilyurt
Doç. Dr. Berrin Avcı
Prof. Dr. Berfu Demir
Doç. Dr. Mehtap Polat
Emb. Başak Balaban
Op. Dr. Süleyman Akarsu

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr Erbil Doğan    erbildogan@icloud.com
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Prof. Dr. Barış Ata     barisata@hotmail.com
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Bilimsel Program : bilimsel@tsrm2018.org