11 KASIM 2021, Perşembe

SAAT KURS 1
09:00-13:00 USG KURSU
Kurs direktörü: Ayşe Seyhan
09:00-09:20 Tek klinik ziyaretinde basamak basamak fertilite değerlendirilmesi kılavuzu
Işıl Kasapoğlu
09:30-10:00 Fertilite hastasının değerlendirilmesinde 3D ultrason nasıl kullanılır ? Uterin anomalilerin klasifikasyonunun kritik analizi ve klinik pratiğimize etkisi
Barış Ata
10:00-10:20 Tartışma
10:20-10:30 Ara
10:30-11:00 Endometriozis hastalarında cerrahi planlama için ultrason
Ayşe Seyhan
11:00-11:20 Adenomyozisin ultrason görüntü özellikleri ve hasta semptomları ile ilişkisi
Engin Türkgeldi
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 Ultrasonda overyan kitle izlenmesi : Sonraki basamak ? IOTA prensiplerinin uygulanmasının tanıya katkısı
Doğan Vatansever
11:50-12:10 Akut pelvik ağrı ile başvuran hastanın ultrason muayenesi- Ayırıcı tanılar ve vaka örnekleri
Funda Güngör Uğurlucan
SAAT KURS 2
08:30-13:00 ÜREME GENETİĞİ KURSU
Kurs Direktörleri: Volkan Baltacı, Santiago Munne, Carolina Castelló Zupanc, Murat Çetinkaya
08:30-09:00 Açılış
09:00-09:30 Klinisyenler için Genetik – 101
Üreme tıbbında temel genetik kavramlar ve interaktif olgu değerlendirmeleri
Volkan Baltacı
09:45-10:15 PGT-A uygulamalarında yeni teknolojiler
Santiago Munne
10:30-11:00 Ara
11:00-11:30 Embriyo Biyopsi Uygulamalarında Güncel Yöntemler ve Biyopsi
Materyallerinin Genetik Testler için Hazırlanması
Carolina Castelló Zupanc
11:45-12:15 Kadın ve Erkek İnfertilitesinde Genetik Testler
Murat Çetinkaya
12:15-13:00 İnteraktif Tartışma- Kapanış
SAAT KURS 3
09:00-13:00 HİPNOFERTİLİTE KURSU
Kurs direktörleri: Merlinda Aluş Tokat, Sevcan Fata
09:00-09:15 Açılış ve tanışma
Merlinda Aluş Tokat
Sevcan Fata
09:15-09:30 Rol-play
Sevcan Fata
09:30-10:00 Hipnofertiliteye giriş
Sevcan Fata
10:00-10:30 Fertilitede Beyin-Beden Etkileşim Haritası
Merlinda Aluş Tokat
10:30-10:45 Ara
10:45-11:15 Bilinç ve Fertilite (Olumlamalar)
Merlinda Aluş Tokat
11:15-11:45 Bilinçaltı ve Fertilite (Görselleştirme, Hayal etme, Gevşeme)
Sevcan Fata
11:45-12:10 Yaşam Tarzı Değişikliği ile Fertilite Nasıl İyileşir?
Merlinda Aluş Tokat
12:10-12:40 Örneklerle Hipnofertilitenin tedavi sürecinde kullanımı
Sevcan Fata
12:40-12:55 Rol-play
Sevcan Fata
12:55-13:00 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış
Merlinda Aluş Tokat
Sevcan Fata