Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Ahmet Zeki Işık

Kongre Sekreteri
Barış Ata

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 Erbil Doğan
Esra Bulgan Kılıçdağ
Gürkan Bozdağ