11 KASIM 2021, Perşembe
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALONU SALİH SADIK SALONU ORHAN ÖZDİLLER SALONU ÜREME AKADEMİSİ
14:00-15:30 OTURUM 1 OTURUM 2 OTURUM 3
UTERUS ve FERTİLİTE
Oturum Başkanları:
Cihat Ünlü
Birol Vural
ÜREME CERRAHİSİ
Oturum Başkanları:
Ahmet Göçmen
Onur Karabacak
IVF LABORATUVARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Oturum Başkanları:
Mehmet Cıncık
Sibel Bulgurcuoğlu
14:00-14:20 Dismorfik uterus gereçekten sorun mudur?
Özkan Özdamar
Endo eksizyonu için herhangi bir endikasyon var mıdır?
Onur Topçu
Embriyo seçiminde yapay zeka uygulamaları: Güncel durum
Denny Sakkas
14:20-14:40 Asherman tedavi edilebilir mi?
Serhan Cevrioglu
Over rezervine zarar vermeden endo eksizyonu yapılabilir mi?
Işıl Kasapoğlu
Time-lapse inkübasyon avantaj ve dezavantajları
Borut Kovacic
14:40-15:00 Endometrial kalınlık mı, pattern mi?
Engin Türkgeldi
Septum rezeksiyonu gerekli mi?
Mehmet Sakıncı
Güncel dijital güvenlik ve doğrulama sistemleri: Ne kadar güvenli?
İpek Keleş
15:00-15:20 Endometrial mikrobiyom ve kronik endometrit bir önemi var mı?
Yunus Yavuz
Uterus transplantasyonu ve transpozisyonu
Ömer Lütfü Tapısız
Bilgisayar destekli sperm analizi: Dün, bugün, gelecek
Cihan Çakır
15:20-15:30 Tartışma Tartışma Tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:30 OTURUM 4 OTURUM 5 OTURUM 6
LUTEAL DESTEK
Oturum Başkanları:
Ahmet Erdem
Cengiz Alataş
REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ
Oturum Başkanları:
Hasan Serdaroğlu
Serdar Günalp
ENDOMETRİOZİS – 1
Oturum Başkanları:
Kutay Biberoğlu
Evrim Erdemoğlu
ÜREME AKADEMİSİ
Oturum Başkanları:
Özlem Uzunlar
Engin Yıldırım
16:00-16:20 Luteal faz desteğinin bireyselleştirilmesi
Mete Işıkoğlu
Aşk ve cinselliğin nöroendokrin temeli
Süleyman Akhan
Endometrioma ve fertilite, nasıl yönetilmeli
Ertan Sarıdoğan
Ovarian fizyoloji/follikuogenez Özgür Bige
16:20-16:40 Oral ajanlarla luteal destek
Pınar Çağlar Aytaç
Puberte bozuklukları
Hüseyin Demirbilek
Derin infiltratif endometriosis cerrahisi fertiliteyi iyileştirir mi?
Ercan Baştu
Endometrium ve uterus
Didem Alkaş Yağınç
16:40-17:00 Luteal destekte progesteron dışında bir şey gerekli mi?
Mete Çağlar
Prolaktin, ne zaman ölçülmeli, ne zaman tedavi edilmeli?
Sabri Çolak
Endometrioma malign potansiyel taşır mı?
Kadir Bakay
Yaş ve fertilite
Gamze Sinem Çağlar
17:00-17:20 Implantasyon ve bağışıklık sistemi, gasotransmitter rolü
Maurizo D’atillo
AMH – ne zaman nasıl ölçülür nasıl yorumlanır?
Yavuz Emre Şükür
Bağırsak tutulumunun cerrahi yönetiminde seçenekler
Emre Balık

Çevresel faktörler ve fertilite
Burak Yücel

17:20-17:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
20:00-22:00 AKŞAM YEMEĞİ
12 KASIM 2021, Cuma
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALONU SALİH SADIK SALONU ORHAN ÖZDİLLER SALONU ÜREME AKADEMİSİ İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ SALONU
08:30-09:50 OTURUM 7 OTURUM 8 OTURUM 9 OTURUM 1
DONDURULMUŞ EMBRYO TRANSFERİ
Oturum Başkanları:
Yakup Kumtepe
Sıddık Evsen
KONTRASEPSİYON
Oturum Başkanları:
Serdar Dilbaz
Müfit Yenen
PREİMPLATASYON GENETİK TEST ve TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI
Oturum Başkanları:
Mustafa Bahçeci
Volkan Baltacı
Açılış Konuşması
Oturum Başkanları:
Nezihe Beji
Tülay Yılmaz
08:30-08:50 Kimlerde donmuş transfer birinci seçenek olmalıdır?
Tayfun Çok
Hormonla kontraseptiflerin non-kontraseptif endikasyonları
Yusuf Aytaç Tohma
Tanısal bir test nasıl değerlendirilir, PGT ile deseleksiyon çalışması
Emre Seli
İnfertilite Tedavisinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Sinem Ertaş
08:50-09:10 Donmuş transfer ne zaman yapılmaı? Hemen mi sonra mı?
Şule Yıldız
Hormonal kontrasepsiyon ne kadar kullanılablir
İnci Kahyaoğlu
Dengeli translokasyon sorunsalı – tanısı gerekli mi, yönetimi nasıl olmalı?
Çağrı Oğur
İnfertilite Merkezlerinde Sağlık Profesyonelleri Arasındaki Etkili İletişim
Nazmiye Yürekli
09:10-09:30 İdeal dondurulmuş transfer protokolü nedir?
Sezcan Mümüşoğlu
Tıbbi komplikasyonlar varlığında hormonal kontrasepsiyon
Berna Dilbaz
PGT-M ve PGT-A beraber yapılabilir mi?
Evrim Ünsal
İnfertil Çiftlerde Tedaviyi Kabullenme ve Uyum Sürecinde Hemşirenin Rolü
Zeynep Güner Tokel
09:30-09:50 Donmuş transferlerin obstetrik sonuçları
Anja Pinborg
Hormonal kontraseptifler ve kanser ilişkisi
Ahmet Barış Güzel
Monogenik hastlalıklar ve infertilite ilişkisi
Serdar Ceylaner
İnfertilite tedavisinde yapılan sık yanlışlar. Önleme ve çözüm önerileri
Berna Atalay Koç
09:50-10:10 ARA
10:10-11:10

UYDU SEMPOZYUMU – MERCK

Oosit ve embriyo gelişim bozukluklarının genomik belirleyicileri: klinikten laboratuvara

Moderatör: Hakan Yaralı
Konuşmacılar: Semra Kahraman, Antonio Capalbo

11:10-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:30 PANEL 1
BAŞTAN SONA YÜT SİKLUSU
Moderatör: Barış Ata
Panelistler:
Bülent Urman
Hakan Yaralı
Ahmet Zeki Işık
Emre Seli
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUMU
ROCHE DIAGNOSTICS
Moderatör: Bülent Urman
Reserve tailored ovarian stimulation to optimize pregnancy rates and avoid complications-Gurkan Bozdag
AMH in the assessment and follow up of patients planned to undergo gonadotoxic treatment and/or gonadal surgery
Ozgur Oktem
14:30-14:40 ARA
14:40-16:00 OTURUM 10 OTURUM 11 OTURUM 12 OTURUM 2
FERTİLİTE KORUNMASI – SOSYAL
Oturum Başkanları:
Oya Gökmen
Teksen Çamlıbel
SUBFERTİL ERKEK
Oturum Başkanları:
Başar Tekin
Uğur Mungan
YENİ UFUKLAR- ARAŞTIRMA LABORATUARLARINDA YENİ NE VAR?
Oturum Başkanları:
Esat Orhon
Cemal Posacı

MEFS OTURUMU

Oturum Başkanları:
TBA

TBA

Oturum Başkanları:
Nurdan Demirci
Şeyma Yılmaz
14:40-15:00 Oosit kryoprezervasyonu yapan kadınların beklentileri ve tecrübeleri
Aylin Pelin Çil
Varikosel ve erkek fertilitesi
Ramazan Aşçı
İnvaziv PGT’de embriyo gerçekliğini yansıtıyor mu?
Santiago Munne
Yumurtalık stimülasyonu için bir rehber olarak yumurtalık rezervi: Daha fazla bireyselleşmeye giden yol
Hassan Sallam
IVF’te Yapay Zeka
Erkan Kalafat
15:00-15:20 Kaç oosit dondurmak gerek?
Ayşe Seyhan
Semen anlizinin ötesinde sperm değerlendirmesi
Tansu Küçük
Üreme tıbbı araştırmalarında gen editing
Serçin Karahüseyinoğlu
Dondurulmuş embriyo döngülerinin hormonal yönetimi
Johny Awwad
Sosyal Yumurta Dondurma : Etik ve Kanuni Yönleri
Şule Karamanlı
15:20-15:40 Oosit kryoprezervasyonu için stimulasyon protokolleri
Ramazan Mercan
Azospermide hormon tedavisinin yeri var mı?
Murat Can Kiremit
In vitro maturasyon  – 2021
Thomaz Strowitzki
İdiyopatik erkek kısırlığının tıbbi tedavisi
Michel Abou Abdallah
Mikrobiyata ve İnfertilite
Onur ince
15:40-16:00 Sosyal oosit dondurma ile fertilite korunmasında Türkiye’de güncel durum
Cem Korkmaz
Matür sperm yokluğunda  laboratuarda neler yapılabilr?
Lale Baştuğ
Adenomyosis genetik yönleri
Serdar Bulun
Kontrollü yumurtalık stimülasyonunu takiben luteal faz
Johnny Awwad
İnfertilite pratiğinde yapılabilen cerrahi işlemler hakkında temel bilgiler
Onur Karaaslan
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:30

UYDU SEMPOZYUMU – ABBOTT

Luteal Faz Desteğinde Didrogesteron

Moderatör: Barış Ata

Konuşmacı: Ahmet Zeki Işık

17:30-17:45 ARA
17:45-19:05 OTURUM 13 OTURUM 14 OTURUM 15 OTURUM 3
FERTİLİTE KORUNMASI – MEDİKAL
Oturum Başkanları:
Ruşen Aytaç
Çağatay Taşkıran
POLİKİSTİK OVER SENDROMU – TANI VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları:
Mehmet Özeren
Ercan Aygen
IVF LABORATUVARINDA TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları:
Meltem Kuruş
Aycan Işıklar
İNFERTİLİTE DEĞERLENDİRMESİ
Oturum Başkanları:
Özlem Evliyaoğlu
Ali Emre Tahaoğlu
Oturum Başkanları:
Seval Çalışkan Tosuner
Hatice Özkan
17:45
18:05
Kemoterapi/radyasyonun gametler üzerindeki etkileri: Mekanizma ve korunma
Özgür Öktem
PKOS Etiyopatogenezde yeni ne var?
Koray Elter
Freeze-all uygulamalarına laboratuvar gözünden bakış: Fayda mı, ek yük mü?
Murat Başar
İnfertil çiftin değerlendirilmesi / prekonsepsiyonel değerlendirme
Songül Alemdaroğlu
Oosit, Sperm ve Embriyoların Morfolojik Değerlendirme Kriterleri
Engin Enginsu
18:05
18:25
Fertilite korunmasında hasta seçimi
Richard Anderson
Adolesanda PKOS – yanlış tanı mı erken tanı mı?
Yaprak Üstün

Yeni revize başlık: Grup kültürü mü, tekli kültür mü?

Jason Swain

Over rezervi
Fatih Aktoz
PGT Uygulamalarında IVF ve Genetik laboratuvar Diyaloğu ve Hasta Koordinasyonu
Necati Fındıklı
18:25
18:45
Servikal patolojilerde fertilite korunması
Ali Küçükmetin
Erişkin PKOS tanısında yapılan doğrular ve yanlışlar neler?
Yeşim Bayoglu Tekin
Azospermik olmayan erkeklerde testiküler sperm kullanımı
Kerem Dirican
Uterus ve tubal değerlendirme HSG/2D/3D
Gülşen Durdağ
Üreme Genetiğine Güncel Tanı ve Tarama Testleri
Murat Çetinkaya
18:45
19:05
Ovaryan doku kryoprezervasyonu ve transplantasyon: Endikasyonlar ve güncel durum
Volkan Turan
TBA İlave sperm seçme tekniklerinin IVF sonuçlarına etkisi
Bülent Ayas
Semen analizi
Ömer Erkan Yapça
TBA
20:00-22:00 AKŞAM YEMEĞİ

 

13 KASIM 2021, Cumartesi
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALONU SALİH SADIK SALONU ORHAN ÖZDİLLER SALONU ÜREME AKADEMİSİ İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ SALONU
08:30-10:00 OTURUM 16 OTURUM 17 OTURUM 18 OTURUM 4
ZAYIF OVER REZERVİ – İŞE YARAYAN BİRŞEY VAR  MI?
Oturum Başkanları:
Mehmet Erdem
Nafiye Karakaş Yılmaz
AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları:
İsmet Gün
Mehman Hamzayev
IVF LABORATUVARINDA ZOR VAKALARIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Muhterem Bahçe
Lale Karakoç
PKOS
Oturum Başkanları:
Veysel Fenkçi
Mehmet Güney
Oturum Başkanları:
Meral Zengin
Şenay Zorlu
08:30-08:50 PRP nedir, ne işe yarar, ne işe yaramaz?
Mutlu Ercan
Açıklanamayan infertilite ile yaşa bağlı infertilite ayrılabilir mi?
Şafak Olgan
Başarılı bir PGT programı için Laboratuvar nasıl değerlendirilmeli?
Hakan Yelke
PKOS tanısı nasıl koyulur? Banu Yılmaz Her Yönü ile İnfertil Bireye Yönelik Şiddet
Merve Murat
08:50-09:10 Bitmeyen hikaye: Androjenler
Kayhan Yakın
İntrauterin inseminasyon etkin bir tedavi midir?
Serkan Kahyaoğlu
Anormal, mozaik ve sonucu bilinmeyen PGT-A embriyoların optimal kullanımı
Antonio Capalbo
Ovülasyon indüksiyonu oral ajanlar
Özgür Kan
İnfertil Bireylerin Cinsel Yaşam Kalitesi
Tülay Yılmaz
09:10-09:30 Growth hormon
Bülent Haydardedeoğlu
İdeal inseminasyon protokolü nedir?
Bülent Yılmaz
Fertilizasyon ve klivaj arresti problemleri: Genetik kaynaklı mı teknik kaynaklı mı?
Rita Vassena
Ovülasyon indüksiyonu gonadotropinler
Semih Uludağ
Covid 19 Pandemisinin IVF işlemlerine Etkisi
Merve Dizdar
09:30-09:50 Düşük rezervde non hormonal adjuvanlar
Kübra Boynukalın
Açıklanamayan infertilitede Laparoskopinin yeri var mı?
İbrahim Esinler
Tekrarlayan düşük embriyo kalitesi vakalarda laboratuvar yönetimi
Thomas Ebner
PKOS ve gebelik komplikasyonları
Bilge Çetinkaya Demir
Fertilitenin Korunmasında Onkolojik Vakalarda Hemşirelik Yaklaşımı
Dilek Potur
09:50-10:10 ARA
10:10-10:40

UYDU SEMPOZYUMU – İBSA
YÜT’de KOH sikluslarının HMG ile klinik yönetimi

Moderatör: Barış Ata
Konuşmacı:
Iñaki González-Foruria

10:40-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:00 PANEL 2 PANEL 3
A’DAN Z’YE İNFERTİLİLTE DEĞERLENDİRMESİ ve YÜT DIŞI TEDAVİLER
Moderatör:
Gürkan Bozdağ
Panelistler:
Esra Bulgan Kılıçdağ
Erbil Doğan
Cem Atabekoğlu
Semra Kayataş Eser
Mehtap Polat
Burak Karadağ
EMBROYOLOJİ PANELİ:
UZMAN PANELİ – İYİ BİR IVF LABORATUVARINDA STANDARTLAR NEDİR, NE OLMALI?
AVRUPA ve AMERİKA BAKIŞ AÇISI

Avrupa ve Amerika bakış açısı
Moderatörler:
Başak Balaban
Necati Fındıklı
Panelistler:
Borut Kovacic
Rita Vassena
Thomas Ebner
Cihan Halıcıgil
Jason Swain
12:00-13:30 TSRM GENEL KURUL
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 TBA
15:00-15:10 ARA
15:10-15:55 OTURUM 19 OTURUM 20 OTURUM 21 OTURUM 5
ENDOMETRİOZİS ve İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları:
Gürkan Uncu
Ertan Sarıdoğan
POLİKİSTİK OVER – TÜM YÖNLERİ İLE TEDAVİ
Oturum Başkanları:
Ülkü Özmen
Şahin Zeteroğlu
TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI
Oturum Başkanları:
Ali Yanık
Deniz Öztekin
TEMEL İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları:
İsmail Çepni
İbrahim Ferhat Ürünsak
Atölye Yürütücüsü:
Aysel Karaca
15:10-15:20 Endometriozis ve oosit kalitesi
Berrin Avcı
İlk basamak infertilte tedavisinde son söz söylendi mi?
Ahmet Demir
TGK’da immünomodülatör
Temel Ceyhan
Açıklanamayan infertililte tanısı nasıl koyulur?
Selçuk Yetkinel
15:10 – 16:10
Yardımcı Üreme Tekniklerine Başvuran Çiftlerde Yaşanan Stresin Mindfulness
Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ile Yönetilmesi
-MBSR programının tanıtılması
-MBSR programı uygulama deneyimlerin paylaşılması
15:20-15:40 Endometriozis ve implantasyon
Erkut Attar
PKOS için IVF’de en uygun strateji ne olmali?
Erhan Şimşek
TGK’da PGT-A’nın yeri var mı?
Davut Güven
Açıklanamayan infertililte yönetim seçenekleri
Ali Yavuzcan
15:40-16:00 Endometriozis ile ilişkili infertilitede cerrahi tedavi
Gürkan Uncu
PKOS’da ek tedaviler, güncel durum
Faruk Buyru 
TGK ve progesteron
Servet Hacıvelioğlu
2021’de intrauterin inseminasyon nasıl olmalı? Yavuz Tokgöz
16:00-16:20 Adenomyozis için ne yapılabilir?
Engin Oral
Endometrium kanserinde fertilite koruyucu yaklaşım nasıl olmalı?
Kemal Özerkan
TGK ve heparin
Sedat Kadanalı
Hipogonadotropik hipogonadism ovulasyon indüksiyonu
Nadiye Dugan Köroğlu
16:20-16:50 KAHVE MOLASI
16:50-18:10 OTURUM 22 OTURUM 23 OTURUM 24 OTURUM 6
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ OVARYAN STİMULASYON
Oturum Başkanları:
Yılmaz Atay
Murat Celiloğlu
MENOPOZ
Oturum Başkanları:
Erdoğan Ertüngealp
Fatih Durmuşoğlu
IVF LABORATUVARINDA YENİ TEKNOLOJİLER
Oturum Başkanları:
Tülay İrez
Elif Ergin
COH/OHSS
Oturum Başkanları:
Nuray Bozkurt
Suat Dede
Atölye Yürütücüsü:
Aysel Karaca
16:50-17:10 Progestin ile ovaryan stimulasyon
Ali Sami Gürbüz
Menopoz boyunce vücut yapısı ve metabolizma değişimleri
Antonio Cano
IVF’te freeze-drying metodu: Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi?
Thomas Ebner
COH protokol ve doz seçimi hangi parametrelere göre planlanmalı?
Teoman Minsin
16:50 – 18:20
IVF hemşireleri için Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) Atölyesi (İnteraktif)
Amaç :
IVF hemşirelerinin iş yaşamındaki stresi yönetebilme becerilerini arttırmak.
17:10-17:30 Ardışık stimulasyon faydalı mı?
Berfu Demir
Sağlıklı menopoz için egzersiz
Risto Erkola
Mikroakışkan-bazlı yeni kültür sistemleri: yakın gelecek?
Jason Swain
OHSS önleme ve yönetim stratejileri
Kiper Aslan
17:30-17:50 Komplike hastalarda ovaryan stimulasyon
Murat Özekinci
Vazomotor semptomların önemi ve güncel yönetimi  Hakan Seyisoğlu Kültür sıvısınından DNA/RNA analizi: Yeni nesil embriyo seçim kriteri olabilir mi? Antonio Capalbo Luteal faz desteği – Temel bilgiler
Batu Aydınuraz
17:50-18:10 Ovaryan stimulasyonun bireyselleştirilmesi – gonadotropin ve trigger
Özlem Dural
COVID-19 Pandemisinde menopoz yönetimi
Tamer Erel
Mikroçip ve robotik teknolojilerin IVF’te kullanımı: Güncel durum
Denny Sakkas
YÜT gebeliklerinin takip ve prognozu
Ebru Çelik
20:00-22:00 AKŞAM YEMEĞİ

 

AhmetŞenol  

14 KASIM 2021, Pazar
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALONU SALİH SADIK SALONU ORHAN ÖZDİLLER SALONU ÜREME AKADEMİSİ 
08:30-10:00

OTURUM 25

SARS CoV2 ve İNSAN ÜREMESİ
Oturum Başkanları:
İdris Koçak
Abdullah Karaer

SÖZEL BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları:
İsmail Temur
Yılmaz Güzel
SÖZEL BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları:
Şenol Kalyoncu
Nilay Karaca
SÖZEL BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları:
Ziya Çebi
Uğur Ateş
08:30-08:50 Periimplantasyon dönemi ve gebelikte COVID-19,  hastalık seyri ve obstetrik sonuçları
Pınar Çalış
08:50-09:10 COVID-19 aşıları üreme sistemi ve gebelik üzerinde etkileri
Erkan Kalafat
09:10-09:30 COVID-19 vertikal geçişi var mı? –  Berna Yılmaz Çetin
09:30-09:50 SARS CoV2 Üreme Cerrahisinde neleri değiştirdi?
Gonca Çoban
09:50-10:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-12:00 SÖZEL BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanları:
Serbülent Orhaner
Dilay Gökkorucu

SÖZEL BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları:
Ahmet Turp
Cemile Qurbanova

 

VİDEO BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Murat Naki
12:00-13:00 KAPANIŞ