5 KASIM 2020, Perşembe
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALİH SADIK ANFİ TİYATRO ÜREME AKADEMİSİ
14:00 – 15:00 OTURUM 1 OTURUM 2 OTURUM 3  
UTERUS ve FERTİLİTE ÜREME CERRAHİSİ IVF LABORATUVARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
14:00 – 14:20 Dismorfik uterus gereçekten sorun mudur?  Endo eksizyonu için herhangi bir endikasyon var mıdır?  Embriyo seçiminde yapay zeka uygulamaları: Güncel durum  
14:20 – 14:40 Asherman tedavi edilebilir mi? Over rezervine zarar vermeden endo eksizyonu yapılabilir mi? Time-lapse inkübasyon yeni bir kalite kontrol aracı olabilir mi?  
14:40 – 15:00 Endometrial kalınlık mı, pattern mi?  Uterin transplantasyon/transpozisyon  Güncel dijital güvenlik ve doğrulama sistemleri: Ne kadar güvenli?  
15:00 – 15:20 Endometrial mikrobiyom ve kronik endometrit bir önemi var mı?  Derin infiltratif endometriosis cerrahisi fertiliteyi iyileştirir mi?  Bilgisayar destekli sperm analizi: Dün, bugün, gelecek  
15:20 – 15:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
15:30 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 OTURUM 4 OTURUM 5 OTURUM 6  
LUTEAL DESTEK  REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ ÜREME GENETİĞİ – 2 REPRODUCTIVE MEDICINE
16:00 – 16:20 Luteal faz desteğinin bireyselleştirilmesi  Hormonlar ve seksüel yanıt  Trofoektoderm biyopsisi ve CCS ne kadar güvenli ve güvenilirdir? Ovarian fizyoloji/follikuogenez
16:20 – 16:40 Oral ajanlarla luteal destek  Puberte 2020  Non invaziv PGT – güncel durum Endometrial patern ve uterin faktör
16:40 – 17:00 Luteal destekte progesteron dışında bir şey gerekli mi?  Prolaktin, ne zaman ölçülmeli, ne zaman tedavi edilmeli?    Yaş ve fertilite
17:00 – 17:20 Endometrial reseptivite testleri işe yarar mı? AMH – ne zaman nasıl ölçülür nasıl yorumlanır?    Çevresel faktörler ve fertilite
17:20 – 17:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
19:00 – 20:00     AÇILIŞ OTURUMU
MOZAICISM
 
20:00 – 22:00 AKŞAM YEMEĞİ
6 KASIM 2020, Cuma
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALİH SADIK ANFİ TİYATRO ÜREME AKADEMİSİ
08:30 – 10:00 OTURUM 7 OTURUM 8 OTURUM 9  
DONDURULMUŞ EMBRYO TRANSFERİ KONTRASEPSİYON ÜREME GENETİĞİ – TARAMA TESTLERİ
08:30 – 08:50 Kimlerde donmuş transfer birinci seçenek olmalıdır?    Universal carrier screening – Türkiye’de gerekli mi?  
08:50 – 09:10 Korpus luteum neden lazım, dondurulmuş transferin maternal riskleri   • PGT-M teknolojileri ile Monogenik hastalıkların hepsi taranabilir mi?   
09:10 – 09:30 İdeal dondurulmuş transfer protokolü nedir?    • Zenginleştirilmiş PGT-M teknolojisi ile tek hücre kaynağından PGT-A kombinasyonu.  
09:30 – 09:50 Donmuş transferlerin obstetrik sonuçları  Hormonal kontraseptifler ve kanser ilişkisi –  Ahmet Barış Güzel • Nadir hastalıkların eradikasyonunda tarama testleri ve  PGT-M uygulamalarına yönelik Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve düzenlemeler.
o Sağlık bakanlığı yetklisi. (Prof. Dr. Adil Mardinoğlu
 
09:50 – 10:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:00 – 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 – 11:45 UYDU SEMPOZYUMU – 75DK
     
11:45 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30 PANEL 1      
BAŞTAN SONA YÜK SİKLUSU    
14:35 – 15:55 OTURUM 10 OTURUM 11 OTURUM 12  
FERTİLİTE KORUNMASI – SOSYAL SUBFERTİL ERKEK YENİ UFUKLAR- ARAŞTIRMA LABORATUARLARINDA YEN NE VAR? REPRODUCTIVE MEDICINE
14:35 – 14:55 Oosit kryoprezervasyonu yapan kadınların beklentileri ve tecrübeleri Varikosel ve erkek fertilitesi  Organoidler   
14:55 – 15:15 Kaç oosit dondurmak gerek?  Azospermide hormon tedavisinin yeri var mı?  Üremede kök hücreler   
15:15 – 15:35   Erkek fertilitesini artıran bir gıda desteği var mı?  Fertilite tedavisi olarak gen düzenleme
(Gene editing)
 
15:35 – 15:55 Erkekler sperm dondurmalı mı? – ROSI  İnsan üreme modeli olarak kök hücreler   
15:55 – 16:10 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
16:10 – 16:15 KAHVE MOLASI
16:15 – 17:30 UYDU SEMPOZYUMU – 75DK      
17:30 – 18:00 KAHVE MOLASI
18:00 – 19:20 OTURUM 13 OTURUM 14 OTURUM 15  
FERTİLİTE KORUNMASI – MEDİKAL POLİKİSTİK OVER SENDROMU – TANI VE DEĞERLENDİRME IVF LABORATUVARINDA TARTIŞMALI KONULAR İNFERTİLİTE DEĞERLENDİRMESİ
18:00 – 18:20 Kemoterapi/radyasyonun gametler üzerindeki etkileri: Mekanizma ve korunma  Etiyopatogenezde yeni ne var?  Freeze-all uygulamalarına laboratuvar gözünden bakış: Fayda mı, ek yük mü? İnfertil çiftin değerlendirilmesi / prekonsepsiyonel değerlendirme
18:20 – 18:40 Fertilite korunmasında hasta seçimi  Adolesanda PKOS – yanlış tanı mı erken tanı mı? Tek aşamalı mı yoksa ardışık kültür mü? Tekli mi grup kültürü mü? Over rezervi
18:40 – 19:00 Ovaryan doku kryoprezervasyonu ve transplantasyon: Endikasyonlar ve güncel durum  Erişkin PKOS tanısında yapılan doğrular ve yanlışlar neler?  Azospermik olmayan erkeklerde testiküler sperm kullanımı Uterus ve tubal değerlendirme HSG/2D/3D
19:00 – 19:20 Prepubertal kız ve erkeklerde fertilite koruma seçenekleri  İnfertilite dışı değerlendirme nasıl yapılmalı? IVF Laboratuarında Kalite kontrol ne demek?  Semen analizi
19:20 – 19:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
19:30 – 20:00 PRO-CON 1 PRO-CON 2 PRO-CON  3  
3. GÜN MÜ, 5. GÜN MÜ? RUTİN PGT-a FAYDALIDIR – ZARARLIDIR – 2020 Edition MONOGENETİK HASTALIKLAR PREİMPLANTASYON vs PRENATAL TANI
20:00 – 22:00 AKŞAM YEMEĞİ
7 KASIM 2020, Cumartesi
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALİH SADIK ANFİ TİYATRO ÜREME AKADEMİSİ GENEL KURUL SALONU
08:30 – 10:00 OTURUM 16 OTURUM 17 OTURUM 18  
ZAYIF OVER REZERVİ – İŞE YARAYAN BİRŞEY VAR  MI? AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE IVF LABORATUVARINDA ZOR VAKALARIN YÖNETİMİ PKOS
08:30 – 08:50 PRP nedir, ne işe yarar, ne işe yaramaz? Açıklanamayan infertilite nasıl açıklanabilir? Başarılı bir PGT programı için Laboratuvar nasıl değerlendirilmeli? PKOS tanısı nasıl koyulur?
08:50 – 09:10 Bitmeyen hikaye: Androjenler İntrauterin inseminasyon etkin bir tedavi midir? Anormal ve mozaik embriyoların transferi Ovülasyon indüksiyonu oral ajanlar
09:10 – 09:30 Growth hormon İdeal inseminasyon protokolü nedir? Fertilizasyon ve klivaj arresti problemleri: Genetik kaynaklı mı teknik kaynaklı mı? Ovülasyon indüksiyonu gnadotropinler
09:30 – 09:50 Düşük rezervde kök hücre tedavisi Laparoskopinin yeri var mı? Tekrarlayan düşük embriyo kalitesi vakalarda laboratuvar yönetimi PKOS ve gebelik komplikasyonları
09:50 – 10:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:00 – 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 – 11:45 UYDU SEMPOZYUMU 75DK

     
12:00 – 13:30         TSRM GENEL KURUL
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30 PANEL 2   PANEL 3  
A’DAN Z’YE İNFERTİLİLTE DEĞERLENDİRMESİ ve YÜT DIŞI TEDAVİLER   EMBROYOLOJİ PANELİ:
UZMAN PANELİ – İYİ BİR IVF LABORATUVRINDA STANDARTLAR NEDİR, NE OLMALI?
AVRUPA ve AMERİKA BAKIŞ AÇISI
    Avrupa ve Amerika bakış açısı
14:35 – 15:55 OTURUM 19 OTURUM 20 OTURUM 21  
ENDOMETRİOZİS ve İNFERTİLİTE POLİKİSTİK OVER – TÜM YÖNLERİ İLE TEDAVİ TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI TEMEL İNFERTİLİTE
14:35 – 14:55 Endometriozis ve oosit kalitesi Adolesan ve eriskinde klinik hiperandrojenizm nasil tedavi edilmeli? TGK’da immünomodülatör Açıklanamayan infertililte tanısı nasıl koyulur?
14:55 – 15:15 Endometriozis ve implantasyon İlk basamak infertilte tedavisinde son söz söylendi mi? TGK’da PGT-A’nın yeri var mı? Açıklanamayan infertililte yönetim seçenekleri
15:15 – 15:35 Endometriozis ile ilişkili infertilitede cerrahi tedavi IVF’de en uygun strateji ne olmali? TGK ve progesteron  2020’de intrauterin inseminasyon nasıl olmalı?
15:35 – 15:55 Adenomyozis için ne yapılabilir? Endometrium kanserinde fertilite koruyucu yaklaşım nasıl olmalı? TGK ve heparin Hipogonadotropik hipogonadism ovulasyon indüksiyonu
15:55 – 16:10 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
16:10 – 16:15 ARA
16:15 – 17:30        
ENDOMETRİOZİS PANELİ      
17:30 – 18:00 KAHVE MOLASI
18:00 – 19:20 OTURUM 22 OTURUM 23 OTURUM 24 OTURUM 26
 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ OVARYAN STİMULASYON MENOPOZ IVF LABORATUVARINDA YENİ TEKNOLOJİLER COH/OHSS
18:00 – 18:20 Progestin ile ovaryan stimulasyon   IVF’te freeze-drying metodu: Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? COH protokol ve doz seçimi hangi parametrelere göre planlanmalı?
18:20 – 18:40 Ovaryan stimulasyonun bireyselleştiirlmesi – gonadotropin ve trigger   Mikroakışkan-bazlı yeni kültür sistemleri: yakın gelecek? OHSS önleme ve yönetim stratejileri
18:40 – 19:00 Komplike hastalarda ovaryan stimulasyon   Kültür sıvısınından DNA/RNA analizi: Yeni nesil embriyo seçim kriteri olabilir mi? Luteal faz desteği – Temel bilgiler
19:00 – 19:20 Ardışık stimulasyon faydalı mı?   Mikroçip ve robotik teknolojilerin IVF’te kullanımı: Güncel durum YÜT gebeliklerinin takip ve prognozu
19:20 – 19:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
19:30 – 20:00 PRO-CON 4 PRO-CON 5 PRO-CON  6  
DİSMORFİK UTERUS TEDAVİ EDİLMELİ – EDİLMEMELİ MYOMEKTOMİ: LAPAROSKOPİK – LAPAROTOMİ AZOOSPERMİ DIŞINDA TESE ENDİKASYONU VARDIR – YOKTUR
     
20:00 – 22:00 AKŞAM YEMEĞİ
8 KASIM 2020, Pazar
SAAT CEMİL TAŞÇIOĞLU SALİH SADIK ANFİ TİYATRO SALON 4 ÜREME AKADEMİSİ
08:30 – 10:00 OTURUM 25 SÖZEL BİLDİRİLER 2 SÖZEL BİLDİRİLER 3 SÖZEL BİLDİRİLER 4  
SARS CoV2 ve İNSAN ÜREMESİ        
09:30 – 09:50          
09:50 – 10:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:00 – 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 – 12:00 PANEL 2 SÖZEL BİLDİRİLER 5 SÖZEL BİLDİRİLER 6 PANEL 4 SÖZEL BİLDİRİLER 7
         
12:00 – 13:00     ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ