8 Kasım 2018, Perşembe
REFİK ÇAPANOĞLU SALONU HÜSNÜ KİŞNİŞÇİ SALONU SEYFETTİN ULUDAĞ SALONU MERCK ARENA SALONU ÜREME AKADEMİSİ
14:00-15:30

KONTRASEPSİYON

 Oturum Başkanları:

       Fatih Durmuşoğlu             

Ali Yanık

İNFERTİLİTE VE CERRAHİ

 Oturum Başkanı:

Erbil Doğan

Cengiz Alataş

BESLENME, ÇEVRE VE ÜREME

Oturum Başkanları:

Hüseyin Yeşilyurt

Mehmet Çetinkaya

Azerbaycan – Türkiye Temel İnfertilite Mini Sempozyumu

 Oturum Başkanları:

Mehman Hamzayev

Esra Bulgan Kılıçdağ

GENÇ ENDOMETRİOZİSCİLER GRUBU

 Oturum Başkanları:

Tayfun Alper

Kemal Kuşçu

14:00-14:20 Etkili kontrasepsiyon danışmanlığı nasıl verilmeli?

İbrahim Esinler

Fertiliteyi artırmada adenomyozis cerrahisinin yeri var mı?

Erbil Doğan

İnfertilitede bir sebep olarak Vitamin D eksikliği ve tedavisi

Temel Ceyhan

İnfertilitede hasta hazırlığı

Berfu Demir

Endometriozis over rezervine zarar veriyor mu?

Işıl Kasapoğlu

14:20-14:40 Hormonal kontrasepsiyonda efsaneleri yıkmak

Abdullah Karaer

İnfertil kadınlarda endometrioma dışı ovaryan patolojilerin cerrahi yönetimi

Cavit Kart

Beslenme, yaşam tarzı ve fertilite

Gamze Çağlar

Uterin faktörün değerlendirilmesi

Turab Janbakhishov

Endometriozis ilişkili ağrıda nöral tedavi

Ayşen Boza

14:40-15:00 Komplike hastalarda kontrasepsiyon

Koray Elter

İnfertil kadınlarda selim uterin patolojilerin laparoskopik yönetimi

Onur Topçu

Gamet epigenetiğinde mitokondrinin rolü

Maurizio D’Atillo

Endometriozisin girişimsel olmayan tanısı

Şule Yıldız Oğuz

15:00-15:20 Kombine hormonal kontraseptifler mi sadece progesteron içerenler mi?

Ülkü Özmen

Derin infiltratif endometriozis için tedavi alternatifleri

Gonca Çoban Şerbetçioğlu

İnfertilitede alternatif ve tamamlayıcı tıp

Onur Karabacak

Ovaryan faktörün değerlendirilmesi

Tayfun Çok

Etiyolojide güncel paradigma

Hale Göksever Çelik

15:20-15:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:30  PUBERTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ENDOKRİNOLOJİ

Oturum Başkanları:

Tamer Erel

Veysel Fenkçi

UTERUS

Oturum Başkanları:

Talip Gül

Pınar Topdağı Yılmaz

MYOMLAR VE İNFERTİLİTE

Oturum Başkanları:

Suat Dede

Özlem Moraloğlu Tekin

Azerbaycan – Türkiye Temel İnfertilite Mini Sempozyumu

Oturum Başkanları:

Mehman Hamzayev

Cem Atabekoğlu

ÜREME TIBBI

Oturum Başkanları:

Mehmet Özeren

Tayfun Özçakır

16:00-16:20

Prematür puberte

Şükrü Hatun

Uterus embriyolojisi, konjenital anomalilerin sınıflandırılması ve sınıflandırma sistemlerinin evrimi

Berrin Avcı

Gebelik ve myomlar

Arda Lembet

PCOS’da ovülasyon indüksiyonu

Arif Serhan Cevrioğlu

Semen analizi değerlendirmesi

Sıddık Evşen

16:20-16:40 Puberte ve menstruasyonu etkileyen faktöler

Orhan Derman

Konjenital uterin anomalilerde görüntüleme modalitelerinin avantaj ve dezavantajları

Yunus Aydın

İntramural myomlar ve fertilite

Mete Işıkoğlu

Açıklanamayan infetilitede yönetim

Mutlu Ercan

YÜT’de bireyselleştirilmiş ovaryan stimülasyon

Ali Yavuzcan

16:40-17:00 Vajinal ageneziste yönetimi

Süleyman Akhan

Subfertil kadınlarda konjenital uterin anomalilerin yönetimi

Şafak Olgan

Subfertil kadınlarda myomların cerrahi-dışı tedavisi

Mehmet Güney

Endometriozis ve infertilite

Erbil Doğan

IVF’te ovulasyon tetiklemesi

Pınar Çağlar Aytaç

17:00-17:20 Adolesanda endometriozis

Murat Ulukuş

Istmosel – düzeltme endikasyonları ve teknikleri

Tayfun Çok

Laparoskopik mi konvansiyonel myomektomi arasında nasıl seçim yapmalı?

Üzeyir Kalkan

İUİ’da ovülasyon indüksiyonu

Lale Kılıç

Bireyselleştirilmiş luteal destek?

Funda Göde

17:20-17:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
18:00-19:30

AÇILIŞ TÖRENİ

Açılış Seromonisi

Yaşam Boyu Başarı Ödülü Takdimi

Robert Edwards IVF’in 40 Yılı -Victor Gomel

Açılış Konuşması:

Oturum Başkanları:

Victor Gomel & Ahmet Zeki Işık

Endometriozis: Moleküler araştırmalar klinik bilgimizi nasıl genişletti? – Serdar Bulun

20:00-22:00 AKŞAM YEMEĞİ
9 Kasım 2018, Cuma
REFİK ÇAPANOĞLU SALONU HÜSNÜ KİŞNİŞÇİ SALONU SEYFETTİN ULUDAĞ SALONU MERCK ARENA SALONU ÜREME AKADEMİSİ HALİT FIRAT ERDEN – İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ SALONU
08:30-10:00

KLİNİK IVF-OVARYAN STİMULASYON

Oturum Başkanları:

Cihat Ünlü

Bülent Urman

OVER YETMEZLİĞİ

Oturum Başkanları:

Erdoğan Ertüngealp

Serdar Özşener

ALPHA SOCIETY OTURUMU
GÜNCEL KLİNİK EMBRYOLOJİ: YENİLİKLER NELER?

Oturum Başkanları:

Thorir Hardarson

Başak Balaban

İNFERTİLİTE VE CERRAHİ

Oturum Başkanları:

Victor Gomel

Yakup Kumtepe

İNFERTİL ÇİFTİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanları:

Berna Dilbaz

Ali Rıza Odabaşı

OTURUM 1

Oturum Başkanları:

Özhan Özdemir

Nurdan Demirci

08:30-08:50 IVF’de kişiselleştirilmiş ovaryan stimülasyon – Geçen 40 yılda neler öğrendik?

 

Hakan Yaralı

Okült ovaryan yetmezliğin yönetimi

 

Serkan Kahyaoğlu

Gamet ve embriyo kriyoprezervasyonu için anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi

 

Başak Balaban

Pelvik taban ve infertilite

 

Akın Sivaslıoğlu

Gebelik öncesi danışmanlık

 

Deniz Gökalp

Geçmişten günümüze infertilite tedavisi ve geleceği

 

Batu Aydınuraz

08:50-09:10 Yardımcı üreme teknolojilerinin güvenliliği

 

Peter Platteau

Menopozun genitoüriner semptomlarının tedavisinde Erb:YAG laser

 

Tamer Erel

İnsan embriyo kültür solüsyonları: Tekrar gözden geçirme

 

Thorir Hardarson

Uterusun kemoterapi veya radyoterapiye bağlı hasardan korunması

 

Volkan Turan

Ovulasyonun değerlendirilmesi

 

Derya Akdağ Cırık

İnfertilite tanı ve tedavi sürecinde kullanılan ölçekler

 

Tülay Yılmaz

09:10-09:30 Medikal sorunları olan hastada ovaryan stimülasyon

 

Kübra Boynukalın

2018 yılında vazomotor semptomların yönetimi

 

Hakan Seyisoğlu

Embriyo seçiminde TimeLapse Monitorizasyon morfolojiye karşı: Yenisi eskisinin yerini alabilir mi?

 

Alison Campbell

Optimal endometrioma eksizyonu

 

Ertan Sarıdoğan

Histerosalpingografi (HSG) nasıl yorumlanır?

 

Esra Nur Tola

İnfertil çiftlerde vaka yönetimi ve hemşirenin rolü

 

Elif Ordu

09:30-09:50 IVF amaçlı ovaryan stimülasyonunda letrozol ve klomifen

 

Hakan Çakmak

Menopozal kadınlarda tarama

 

Coşkun Salman

Sperm seçiminde yeni yöntemler: Morfolojiden üstünler mi?

 

Thomas Ebner

İnfertil kadınlarda ileri evre endometriozisin cerrahi yönetimi

 

Yakup Kumtepe

İnfertil çiftin genetik değerlendirmesi

 

Özkan Özdamar

Web tabanlı fertilite destek programı

 

Merlinda Aluş Tokat

09:50-10:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-11:05

KEYNOTE KONUŞMA
Global üreme sağlığında haklar ve öncelikler

Oturum Başkanı:

Oya Gökmen

Konuşmacı:

Metin Gülmezoğlu

11:15-12:30 UYDU SEMPOZYUMU

 

Poor, Normal ve Hyper-Responder Olgularda Preimplantasyon Genetik Tanı Sonuçları

Moderatör:

Diego Ezcurra

Konuşmacı:

Semra Kahraman

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 PANEL: İNFERTİL ÇİFTİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Moderatör:

Ahmet Zeki Işık

Panelistler:

Erbil Doğan

Glenn Schatmann

Mehtap Polat

Esra Bulgan Kılıçdağ

Berfu Demir

14:35-15:55

IFFS

Oturum Başkanları:

Richard Kennedy

Ahmet Zeki Işık

ENDOMETRİOZİS VE YÜT

Oturum Başkanları:

Faruk Buyru

Yücel Karaman

ONKOFERTİLİTE

Oturum Başkanları:

Arif Serhan Cevrioğlu

Bahadır Güllüoğlu

SÖZEL BİLDİRİLER 1

Oturum Başkanları:

Ömer Lütfi Tapısız

Orhan Ünal

14:35-14:41 S-001 Emina Ejubovic
14:41-14:47 S-002 Fatma Ceren Güner
14:47-14:53 S-003 Aygün Hamidova
14:53-14:59 S-004 Aygün Hamidova
14:59-15:05 S-005 Ebru Hatırnaz
15:05-15:11 S-006 Nazlı Çil
15:11-15:17 S-007 Pınar Çağlar Aytaç
15:17-15:23 S-008 Sevcan Fata
15:23-15:29 S-009 Öznur Dündar Akın
15:29-15:34 S-010 Mehmet Sipahi
15:34-15:40 S-011 Selçuk Yetinel
15:40-15:46 S-012 Şule Atalay Mert
15:52-15:58 S-013 Pınar Çalış
15:58-16:04 S-014 Cihan Çakır
16:04-16:10 S-015 Göktan Kuşpınar
16:10-16:16 S-016 Sevdenur Mert
16:16-16:22 S-066 Fatma Eskicioğlu

OTURUM 2

Oturum Başkanları:

Nezihe Beji

Şule Yıldız Oğuz

14:35-14:55 IVF sürecindeki PKOS’lu kadınlarda yumurtalık stimülasyonu için tercih edilen protokol nedir?

 

Basil Tarlatzis

İleri evre endometriozis ve YÜT

 

Engin Oral

Fertilitenin korunması ve ovaryan stimülasyon

 

Glenn L. Schattman

İnfertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar ve hemşirenin rolü

Hatice Özkan

14:55-15:15 OHSS-olmayan klinik

 

Paul Devroey

Adenomyozis ve üreme

 

Bülent Haydardedeoğlu

Onkoloji hastalarında ovaryan doku elde edilmesi ve reimplantayonu

 

Cem Atabekoğlu

Başarısız sonucu bildirme

 

Şenay Keskin Zorlu

15:15-15:35 İmmünoloji ve üreme- Müdahale etmek için bir sebep var mı?

 

Richard Kennedy

Endometrioma, cerrahi ve over rezervi

 

Ludovico Muzzi

Over dokusu kriyoprezervasyonu- Yavaş dondurma mı vitrifikasyon mu?

 

Sinan Özkavukçu

Mikrobiyata ve fertilite

 

Şule Yıldız Oğuz

15:35-15:55

Subfertil kadınlarda endometrioma yönetimi

Ercan Baştu

Kalıtsal meme kanseri taraması ve profilaktik salpenjektomi endikasyonları

 

Hüsnü Çelik

Tartışma
15:55-16:10 Tartışma Tartışma Tartışma
16:10-16:15 ARA
16:15-17:30

UYDU SEMPOZYUMU

Günümüz YÜT’ünü kavramak
Oturum Başkanı:

Barış Ata

Konuşmacılar:

Basil Tarlatzis

Gillian Lockwood

Dominique De Ziegler

17:30-18:00 KAHVE MOLASI
18:00-19:30

KLİNİK IVF

Oturum Başkanları:

Esra Bulgan Kılıçdağ

Serbülent Orhaner

PKOS

Oturum Başkanları:

Hasan Serdaroğlu

Ümit Özekici

ENDOMETRİUM

Oturum Başkanları:

Mehmet Çolakoğlu

Ercan Aygen

Sözel Bildiriler 2

Oturum Başkanları:

Meral Zengin

Ümit Zeteroğlu

18:00-18:06 S-017 Şule Atalay Mert
18:06-18:12 S-018 Burcu Taş Uzun
18:12-18:18 S-019 Nazlı Aylin Vural
18:18-18:24 S-020 Burçin Karamustafaoğlu Balcı
18:24-18:30 S-021 Şule Atalay Mert
18:30-18:36 S-022 Sefa Arlıer
18:36-18:42 S-023 Semih Uludağ
18:42-18:48 S-024 Süleyman Aktuna
18:48-18:54 S-025 Onur Bektaş
18:54-19:00 S-026 Leyla Özer
19:00-19:06 S-027 Evrim Unsal
19:06-19:12 S-028 Leyla Özer
19:12-19:18 S-029 Baharak Mohammadi
19:18-19:24 S-030 Süleyman Aktuna
19:24-19:30 S-031 Volkan Baltacı
19:30-19:36 S-032 Merve Aydın

OVER REZERVİ

Oturum Başkanları:

Nedim Çiçek

Murat Api

OTURUM 3

Oturum Başkanları:

Seval Çalışkan Tosuner

Müge Kovalı

18:00-18:20 OPU tekniği ve komplikasyonlar

 

Süleyman Güven

PKOS tanısı koymak

 

Özlem Evliyaoğlu

Hiç bitmeyen hikaye- Endometrial scratching 2018

 

Mesut Öktem

Over rezervi ve fertilite

 

Özgür Bige

Zayıf yanıtlı hastalarda vitrifikasyon; Oosit ve embriyo biriktirmek (Pooling)

 

Ayşe Seyhan

18:20-18:40 LH takviyesinden kimler fayda görür?

 

Mehmet Erdem

Adölesanda PCOS olur mu?

Yaprak Üstün

Mikrobiyomun RIF’de bir etkisi var mı?

Aytekin Tokmak

Over rezervinin ultrasonografik değerlendirilmesi

 

Engin Türkgeldi

Preimplantasyon genetik tarama ve tanıda embriyo biyopsisi

 

Burcu Tamer

18:40-19:00 YÜT öncesi hidrosalpinksin yönetimi

 

Murat Özekinci

PKOS hastalarının metabolik açıdan yönetimi

 

Dilek Yazıcı

Endometrial kalınlığa hak ettiğinden fazla mı değer veriliyor?

 

Meriç Karacan

Yaşlanmanın kadın üremesi üzerine etkis

 

Şadıman Kıykaç

Altınbaş

Transfer İçin embriyo seçim kriterleri

 

İpek Keleş

19:00-19:20 Hasta akışını ve güvenliğini daha iyiye taşımak: elektronik tanık sistemlerinin entegrasyonu

 

Rachel Cutting

Metabolik taramaları PKOS hastalarının birinci derece yakınlarına kadar genişletmeli miyiz?

 

Bülent Yılmaz

Hasarlı endometriumu tedavi etmek

 

Tevfik Yoldemir

Over rezervi ve fekundabilite testi olarak AMH

 

Yılmaz Güzel

19:20-19:30 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
19:30-20:00 PRO-CON 1
Klinikte immunomodülasyon önerilebilirModeratör:Hulusi ZeyneloğluEvet: Tayfun BağışHayır: Pelin Öçal
PRO-CON 2
Sosyal oosit dondurma etkili ve etiktirModeratör: Serdar DilbazEvet: Kayhan YakınHayır: Sedat Kadanalı
PRO-CON 3
YÜT öncesi adenomyosis cerrahisi nasıl yapılmalı?Moderatör:Ertan SarıdoğanLaparoskopi:Cem DemirelLaparotomi:Bülent Urman
CİSED PANELİ

19:30-20:30

 

Genitopelvik Ağrı/ Penetrasyon Bozukluğuna Jinekolojik Yaklaşım

Moderatör:

Cem Keçe

Panelistler:

Ali Ata Özdemir

Şule Kıray

Selcen Bahadır

20:30-22:00 AKŞAM YEMEĞİ

 

10 Kasım 2018, Cumartesi
REFİK ÇAPANOĞLU SALONU HÜSNÜ KİŞNİŞÇİ SALONU SEYFETTİN ULUDAĞ SALONU MERCK ARENA SALONU ÜREME AKADEMİSİ HALİT FIRAT ERDEN -İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ SALONU
08:30-09:00

KEYNOTE KONUŞMA
PKOS, Teori değişiyor

Oturum Başkanı:

Kutay Biberoğlu

Konuşmacı:

Roy Homburg

09:00-09:30 ATATÜRK’e SAYGI OTURUMU

09:00-09:05 Açılış ve Saygı Duruşu

09:05-09:30 Konuşmacı: Victor Gomel

09:30-10:45 UYDU SEMPOZYUMU

Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyon’da hCG Aktivitesinin Rolü

Oturum Başkanı:

Hakan Yaralı

Konuşmacı:

Peter Platteau

10:45-10:55 ARA
10:55-12:10

UYDU SEMPOZYUMU

Heryönüyle ART Siklusunun Değerlendirilmesi

Moderatör:

Diego Ezcurra

Panelistler:
Bülent Urman
Hakan Yaralı
Barış Ata
Gürkan Bozdağ

12:10-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:15

KLİNİK YÜT: OVARYAN STİMÜLASYON

Oturum Başkanları:

Teksen Çamlıbel

Bülent Berker

ONKOFERTİLİTE

Oturum Başkanları:

Muzaffer Sancı

Özay Oral

KED OTURUMU: ÜREME GENETİĞİ

Oturum Başkanları:

Lale Karakoç Sökmensüer

Necati Fındıklı

ÜREME SAĞLIĞI

VE İNFERTİLİTE

DERNEĞİ GENEL

KURULU

AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTENİN YÖNETİMİ VE IUI

Oturum Başkanları:

Davut Güven

Selman Laçin

OTURUM 4

Oturum Başkanları:

Ümran Oskay

Yüksel Bircan

14:00-14:15 Folikül kohortu nasıl senkronize edilebilir?

Ramazan Mercan

Hematologun bakış açısı

Mustafa Çetiner

Kapsamlı non-invaziv kromozom taraması

Denny Sakkas

Kime, kaç kez, nereye kadar IUI?

Mehmet Bülbül

PKOS ve İnfertilite

Şafak Özdemirci

14:15-14:30 Embriyo Transferinde Mükemmellik Nasıl Yakalanır?

Ali Sami Gürbüz

Gonadotoksisitenin kimyasallarla önlenmesinde neredeyiz?

Kayhan Yakın

Prekonsepsiyonel genetik tarama hakkındaki tartışmalar nedir?

Evrim Ünsal

IUI’ın zamanlaması

Gülin Okay

Endometriozisli olgularda hemşirelik yaklaşımı

Dilek Potur

14:30-14:45 Ovulasyon tetiklenmesinin bireyselleştirilmesi

Mehtap Polat

Overleri radyoterapi kaynaklı hasardan korumak

Evrim Erdemoğlu

Mozaizm veya yokluğunu anlamak

Emre Seli

IUI sikluslarında luteal faz desteği

Ertan Adalı

Oosit toplama:Hemşirenin rolü.Ekipmanı ve sistemi tanıtmak.

Aysun Ellialtıoğlu

14:45-15:00 Ovaryan stimülasyonu kısa ve uzun vadeli komplikasyonları

Semra Kayataş Eser

Serviks kanserinde fertilite koruyucu yönetim

Ali Küçükmetin

İnfertilite bozukluklarının genetiği: Tüm genom dizilemesi ve dahası

Maria Lalioti

IUI için semen hazırlığı

Elvan Koyun

Fertiliteyi arttırmada fertilite yogası ve fertilite masajı

Sevcan Fata

15:00-15:15 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma
15:15-15:30 ARA ARA
15:30-16:30

KLİNİK YÜT: KÖTÜ YANIT VEREN HASTA

Oturum Başkanları:

Murat Celiloğlu

Vedat Atay

ENDOMETRİOZİS 2

Oturum Başkanları:

Serdar Bulun

Yakup Kumtepe

IVF LABORATUVARINDA GÜNCEL KONULAR. YENİLİKLER NELER?

Oturum Başkanları:

Serdar Günalp

Esat Orhon

ÜREME SAĞLIĞI

VE İNFERTİLİTE

DERNEĞİ GENEL

KURULU

KONTROLLÜ OVARYAN HİPERSTİMİLASYON

Oturum Başkanları:

İbrahim Ferhat Ürünsak

Mehmet Sakıncı

OTURUM 5

Oturum Başkanları:

Meral Zengin

Fisun Şenuzun Aykar

15:30-15:45 Kötü yanıt veren hastalarda siklus öncesi adjuvan tedavi

Davut Güven

Endometriozisin ultrasonografik görüntülenmesi

Stefano Guerriero

Spermatozoada DNA hasarı: Pratik neden teoriye uymuyor?

Denny Sakkas

Kontrollü ovaryan stimülasyonun prensipleri ve protokol seçmek

Hakan Özörnek

Fertilite prezervasyon stratejileri

Volkan Emirdar

15:45-16:00 Kötü yanıt veren hastalarda stimülasyon protokolleri

Ahmet Erdem

Endometriozis kaynaklı pelvik ağrının yönetimi

Erkut Attar

Azoospermik olmayan erkeklerde testiküler spermatozoa kullanımı

Engin Enginsu

AMH ve gebelik öngörüsü

Deniz Öztekin

Jinekolojik kanserlerde fertilite koruma stratejileri

Sefa Kurt

16:00-16:15 Nitelik mi nicelik mi: Stimülasyon ve oosit/embryo kalitesi

Berfu Demir

Endometrioma nüksü, göstergeleri ve önlemler

Hüseyin Yeşilyurt

Erkek infertilitesinin tanı ve değerlendirilmesinde potansiyel belirteçler

Mehmet Cıncık

Ovaryan Hiperstimulasyon sendromu- öngörü, önlem ve yönetim

Emre Okyay

Onkolojik hastalarda kontrollü over stimülasyonu

Engin Türkgeldi

16:15-16:30 Kötü yanıt veren hastalarda olası bir mekanizma olarak mitokondrial disfonksiyon

Emre Seli

Endometriozis dışı kronik pelvik ağrı

Funda Güngör Uğurlucan

İnsan gamet ve embriyolarında DNA tamiri: Güncel bilgiler

Necati Fındıklı

YÜT’de luteal faz desteği

Güvenç Karlıkaya

Tartışma
16:30-16:45 KAHVE MOLASI
16:45-17:45 PANEL: PKOS’TA İNFERTİLİTENİN YÖNETİMİ

Moderatörler:

Hakan Yaralı

Panelistler:

Stratis Kolibianakis

Roy Homburg

Gürkan Bozdağ

Gürkan Uncu

PANEL: ART LABORATUVARINDA TARTIŞMALI KONULAR

Moderatörler:

Berrin Avcı

Başak Balaban

Panelistler:

Thomas Ebner

Thorir Hardarson

Lale Karakoç Sökmensüer

Necati Fındıklı

17:45-18:00 ARA
18:00-19:20

ÜREMEDE YENİLİKLER

Oturum Başkanları:

Bülent Urman

Muhterem Bahçe

PKOS

Oturum Başkanları:

Sezai Sahmay

Başar Tekin

EMBRİYOLOJİ: GÜCEL GAMET & EMBRİYO KRİYOPREZERVASYONU

Oturum Başkanları:

Volkan Baltacı

Aycan Işıklar

TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI

Oturum Başkanları:

Birol Vural

Volkan Noyan

ERKEK FAKTÖRÜ

Oturum Başkanları:

Uğur Mungan

Bülent Ergun

OTURUM 6

Oturum Başkanları:

Tülay Yılmaz

Sevim Buzlu

18:00-18:20 YÜT’ün yeni cesur dünyası: Genetik modifikasyon, üretilmiş gametler ve egzotik kalıtım

Gerald P. Schatten

Ovulasyon indüksiyonunda aromataz inhibitörleri-Klomifen öldü mü?

Ahmet Demir

Standart IVF laboratuvar uygulamalarında zamanlamayı opitimal hale getirmek

Alison Campbell

RIF: Gerçek mi yoksa uydurma bir tanı mı?

Ayşe Seyhan

Jinekolog gözüyle erkek infertilitesi

Esat Orhon

IVF sürecinde stresle başetme yöntemleri

Sevim Buzlu

18:20-18:40 Kültür kabında embriyogenez: Yaşamı anlamak için kök hücreden yaşam oluşturmak

Berna Sözen

PKOS’ta YÜT için ovaryan stimulasyon

Cemal Posacı

Vitrifikasyon ve ötesi: Gamet ve embryo kriyoprezervasyonunda sırada ne var?

Kerem Dirican

Endometrial reseptiviteyi değerlendirmede gen ekspresyon array’lari doğru ve güvenilir mi?

Stratis Kolibianakis

Azoospermik hastanın değerlendirilmesi

Aykut Kefi

Yoga ve fertilite

Gülay Ratfisch

18:40-19:00 In vitro folikül aktivasonu- gerçek mi hayal mi – Klinik yönü

Sezcan Mümüşoğlu

PKOS ile ilişkili Müllerian anomaliler

Erhan Şimşek

IVF tedavilerinin kriyoprezervasyon ile bireyselleştirilmesi: Laboratuvar perspektifi

Elif Ergin

COS protokolünde değişiklik – RIF hastalarında etkili midir?

Batuhan Özmen

Varikosel ve erkek infertilitesi

Serkan Akdemir

İnfertilite ve homeopati

Gülay Ratfisch

19:00-19:20 In vitro folikül aktivasonu- gerçek mi hayal mi – Laboratuvar yönü

Lale Karakoç Sökmensüer

PKOS ve menopoz

Yasemin Taşçı

Gamet & embriyo prezervasyonu: Etik ve kanuni yönleri

Tülay İrez

Freeze-all-Lab perspektifi

İrem Yaralı

YÜT’te Sperm Seçimi

Seda Güngör

Tartışma
19:20-19:30 ARA
19:30-20:00 PRO-CON 4
Bireyselleştirilmiş ovaryan stimülasyon faydalıdırModeratör:Gürkan UncuEvet: Gürkan BozdağHayır: Barış Ata
PRO-CON 5
Herkese freeze-all?Moderatör:Yılmaz AtayEvet: Kemal ÖzgürHayır: Tansu Küçük
PRO-CON 6
Antioksidanlar infertil çiftlerde faydalıdırModeratör:Eray ÇalışkanEvet: Nuray BozkurtHayır: Yeşim Bayoğlu Tekin
20:00-21:00 AKŞAM YEMEĞİ

 

11 Kasım 2018, Pazar
REFİK ÇAPANOĞLU SALONU HÜSNÜ KİŞNİŞÇİ SALONU SEYFETTİN ULUDAĞ SALONU MERCK ARENA SALONU ÜREME AKADEMİSİ
08:30-10:00

IUI KRİTİK ANALİZ

Oturum Başkanları:

Ruşen Aytaç

Baha Oral

SÖZEL BİLDİRİLER 3

Oturum Başkanları:

Başak Yıldırım

Paşa Uluğ

SÖZEL BİLDİRİLER 4

Oturum Başkanları:

Gökhan Bayhan

Cenk Naykı

SÖZEL BİLDİRİLER 5

Oturum Başkanları:

Ziya Çebi

Gülşah Balık

OVULASYON İNDÜKSİYONU

Oturum Başkanları:

Şahin Zeteroğlu

Şadıman Kıykaç Altınbaş

08:30-08:50

2018’de IUI için hala endikasyon var mı?

Berna Seçkin

08:30-08:36 S-033 Ramazan  Bayırlı
08:36-08:42 S-034 Serkan Kahyaoğlu
08:42-08:48 S-035 Funda Göde
08:48-08:54 S-036 Bulut Varlı
08:54-09:00 S-037 Ali Yavuzcan
09:00-09:06 S-038 Fatma Ceren Güner
09:06-09:12 S-039 Şafak Hatırnaz
09:12-09:18 S-040 Pervin Karlı
09:18-09:24 S-041 Meryem Kuru Pekcan
09:24-09:30 S-042 Remzi Atilgan
09:30-09:36 S-043 Şehmus Pala
09:36-09:42 S-044 Funda Göde
09:42-09:48 S-045 Ceren Aydın
09:48-09:54 S-046 Samican Özmen
09:54-10:00 S-081 Emina Ejubovic
08:30-08:36 S-047 Samettin Çelik
08:36-08:42 S-048 Esra Nur Tola
08:42-08:48 S-049 Esra Nur Tola
08:48-08:54 S-050 Aynur Adeviye Erşahin
08:54-09:00 S-051 Aysen Boza
09:00-09:06 S-052 Sevinç Ünal
09:06-09:12 S-053 Onur Ince
09:12-09:18 S-054 Ender Yalcinkaya Kalyan
09:18-09:24 S-055 Aslı Öcal
09:24-09:30 S-056 Mehmet Musa Aslan
09:30-09:36 S-057 Banu Seven
09:36-09:42 S-058 Yasemin Yuksel
09:42-09:48 S-060 Ebru Öztürk Öksüz
09:48-09:54 S-120 Sinem Ertaş Kaya
08:30-08:36 S-062 Metecan Ateş
08:36-08:42 S-063 Aliye Nigar Serin
08:42-08:48 S-064 Yavuz Tokgöz
08:48-08:54 S-065 Hale Goksever Celik
08:54-09:00 S-061 Ender Yalcinkaya Kalyan
09:00-09:06 S-067 Ali Ovayolu
09:06-09:12 S-068 Fatma Uysal
09:12-09:18 S-069 Esra Gözde Köşebent
09:18-09:24 S-070 Nadiye Köroğlu
09:24-09:30 S-072 Sefa Arlıer
09:30-09:36 S-073 ismail Bıyık
09:36-09:42 S-074 Ali Sami Gürbüz
09:42-09:48 S-075 Cenk Naykı
09:48-09:54 S-122 Mert Ulaş Barut
Hipogonadotropik hipogonadizmde ovulasyon indüksiyonu

Gökalp Öner

08:50-09:10

IUI için semen parametrelerindeki sınırlar nedir?

Servet Hacıvelioğlu

PKOS’ta ovulasyon indüksiyonu- Klomifen sitrat/Aromataz inhibitörleri

Ayşe Seval Erdinç

09:10-09:30

IUI’da ideal uygulamalar- laboratuvar yönü

Cem Korkmaz

PKOS’ta ovulasyon indüksiyonu- Gonadotropinler

Pınar Çağlar Aytaç

09:30-09:50 IUI’da ideal uygulamalar- klinik yönü

İsmet Gün

Ovulatuar kadınlarda IUI için ovulasyon indüksiyonu

Aslı Somunkıran

09:50-10:00 Tartışma Tartışma
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-12:00

PANEL 5

KANSER SAVAŞÇILARI OTURUMU

Konuşmacılar:

Aslı Ortakmaç

Mustafa Çetiner

SÖZEL BİLDİRİLER 6

Oturum Başkanları:

Hüseyin Yeşilyurt

Aysel Uysal Derbent

09:48-09:54 S-076 Ümit Görkem
10:30-10:36 S-077 Ümit Görkem
10:36-10:42 S-078 Cihan Kabukçu
10:42-10:48 S-079 Semir Köse
10:48-10:54 S-080 Gamze Bildik
10:54-11:00 S-084 Meryem Kuru Pekcan
11:06-11:12 S-083 Ümit Görkem
11:12-11:18 S-082 Nazlı Akın
11:18-11:24 S-085 Işıl Kasapoğlu
11:24-11:30 S-086 Betül  Dündar
11:30-11:36 S-087 Meryem Kuru Pekcan
11:36-11:42 S-088 Meryem Kuru Pekcan
11:42-11:48 S-089 Nergis Düzok
11:48-11:54 S-090 Ümit Görkem
11:54-12:00 S-121 Mehmet Sipahi

SÖZEL BİLDİRİLER 7

Oturum Başkanları:

Davut Güven

Işıl Kasapoğlu

10:30-10:36 S-091 Faik Uzun
10:36-10:42 S-092 Birol Vural
10:42-10:48 S-093 Müşerref Banu Yılmaz
10:48-10:54 S-094 Nahit Ata
10:54-11:00 S-095 Gamze Sinem Çaglar
11:00-11:06 S-096 Meriç Kabakçı
11:06-11:12 S-097 Ebru Ersoy
11:12-11:18 S-098 Taha Takmaz
11:18-11:24 S-104 Şafak Hatırnaz
11:24-11:30 S-100 Yeşim Bayoğlu Tekin
11:30-11:36 S-101 Funda Göde
11:36-11:42 S-102 Şafak Hatırnaz
11:42-11:48 S-103 Kıvılcım Korkmaz
11:48-11:54 S-99 Meryem Kuru Pekcan

PANEL 6

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİLERDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör:

Cem Atabekoğlu

Panelistler:

Esma Sarıkaya

Metin Kayaçağlayan

Mete Işıkoğlu

Lale Karakoç Sökmensüer

Bahar Uslu

SÖZEL BİLDİRİLER 8

Oturum Başkanları:

Berfu Demir

Funda Göde

10:30-10:36 S-105 Betül Dündar
10:36-10:42 S-106 Meryem Kuru Pekcan
10:42-10:48 S-107 Sevcan Fata
10:48-10:54 S-108 Banu Çiftçi
10:54-11:00 S-109 Yeşim Bayoğlu Tekin
11:00-11:06 S-110 Canan Soyer-Çalışkan
11:06-11:12 S-111 Meryem Kuru Pekcan
11:12-11:18 S-112 Esra Karakuş İnce
11:18-11:24 S-113 Meryem Kuru Pekcan
11:24-11:30 S-114 Yücel  Koçyiğit
11:30-11:36 S-115 Yeşim Bayoğlu Tekin
11:36-11:42 S-116 V. Yavuz Tokgöz
11:42-11:48 S-117 Aliye Nigar Serin
11:48-11:54 S-118 Erbil Doğan
11:54-12:00 S-119 Erhan Şimşek

12:00-13:00 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ